B-stroom

*goed voorbereid en geïnformeerd naar het derde jaar!Wanneer je 12 jaar bent en je hebt het getuigschrift van het basisonderwijs nog niet behaald of je volgde buitengewoon lager onderwijs dan is het eerste jaar in de B-stroom voor jou de beste keuze.

De eerste graad B-stroom is speciaal ontworpen voor leerlingen die baat hebben bij een meer praktijkgerichte aanpak. Hier bieden we een aangepast leertraject aan waarin praktijk en theorie hand in hand gaan, met extra aandacht voor individuele begeleiding en ondersteuning.

Bij ons op school zetten we in op de talenten en interesses van elke leerling. De B-stroom biedt een brede basisvorming met een sterke nadruk op praktijkvakken, zodat leerlingen kunnen ontdekken waar hun vaardigheden en passies liggen. Ons toegewijd lerarenteam zorgt ervoor dat elke leerling op zijn of haar eigen tempo kan groeien en bloeien.

We creëren een warme en veilige leeromgeving waarin respect, samenwerking en persoonlijke groei centraal staan. Met onze praktische lessen en projecten stimuleren we leerlingen om actief deel te nemen en zelfvertrouwen op te bouwen. We organiseren tal van activiteiten en projecten die bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, zodat ze niet alleen academisch, maar ook als persoon kunnen groeien.

 

 

Lessentabellen


De lessentabel van het eerste jaar van de B-stroom omvat 32 lesuren, waarvan 27 uren basisvorming en 5 lesuren remediëring, uitbreiding en verdieping. De uren remediëring, uitbreiding en verbreding worden als volgt ingevuld: 1u remediëring (ondersteuning) of uitbreiding talen en 4u verbreding. Tijdens deze 4 uren "verbreding" laten we de leerlingen als eens proeven van de basisopties die ze in het tweede jaar kunnen kiezen, nl. STEM en Maatschappij & welzijn, en die een voorbereiding zijn op het studieaanbod van de tweede en derde graad. 

De lessentabel van het tweede jaar van de B-stroom omvat eveneens 32 lesuren, waarvan 21 uren basisvorming, 1 lesuur remediëring en/of uitbreiding en 10 uren basisoptie. Op onze school bieden wij de basisopties STEM en Maatschappij & welzijn aan.

lESSENTABELlen

De lessentabel van het eerste en tweede jaar in de B-stroom worden hieronder weergegeven.

 

  1B 2B
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 1 1
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Burgerschap 1 0
Digitale competentie en mediawijsheid 1 0
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 4 4
Artistieke vorming 2 0
Economische en financiële competenties 0 1
Techniek/STEM 4 2
Remediëring/uitbreiding Talen 1 1
Verbredingscarrousel 4  
Basisoptie   10
Totaal 32 32