Schoolbenodigheden


De toegang tot het secundair onderwijs is gratis maar een deel van de onderwijskosten is ten laste van de ouders en/of leerlingen. Denk maar aan de boeken, uitstappen en andere die aangekocht of betaald moeten worden.

 

Hieronder vind je een lijst terug van welke kosten een school met zich meebrengt. De schoolrekening zal afwijken wanneer je vanuit een andere richting instapt en je werkmateriaal nog dient aan te kopen.

 

Boekengeld

Dit omvat de huur van de handboeken, de werkboeken die ingevuld worden (worden gekocht), de schoolagenda, fotokopieën, toetsenbladen … Afhankelijk van het leerjaar en de studierichting varieert het boekengeld.

Werkkledij en LO T-shirt

Voor de praktijkvakken dient werkkledij en -schoenen aangekocht te worden via de school. Voor de lessen LO is de aankoop van een T-shirt verplicht, deze T-shirt kost € 7. 

Werkmateriaal

Voor de praktijkvakken dient werkmateriaal aangekocht te worden. Dit gebeurt via de school en verschilt van richting tot richting.

Pedagogische en didactische uitstappen

Schooluitstappen zijn verplichte activiteiten. Het is belangrijk dat je je zoon of dochter stimuleert hier actief aan deel te nemen. De exacte kosten variëren jaarlijks en worden via de schoolfactuur aangerekend.

Kluisjes

Kluisjes worden verhuurd tegen de prijs van € 15 per schooljaar. Voor de sleutel moet een waarborg van € 10 worden betaald. Bij afgifte van de sleutel op het einde van het schooljaar wordt de waarborg terugbetaald.

 

De leerlingen die ervoor kiezen om Hair Stylist te volgen betalen waarborg maar geen huur (€ 15).