Onze visie & troeven

Het GO! Atheneum Liedekerke is een technische school die ernaar streeft het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs maximaal te realiseren. We bieden elke leerling de gepaste schoolloopbaanbegeleiding aan en we houden rekening met ieders interesses, behoeften en capaciteiten. Het GO! Atheneum Liedekerke is een open school met een innoverend imago die een degelijke voorbereiding wil geven op de instap in het beroepsleven en een voorbereidende basis wil leggen voor verdere studies.

 

Als dynamische organisatie durven we vanuit een neutrale en pluralistische instelling hoge eisen stellen aan onze leerlingen. Bij onze bso-richtingen komt de nadruk vooral te liggen op de vaardigheden, kennis en attitudes die zorgen voor een vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt. Voor onze tso-richtingen zetten we dubbel in, namelijk op de arbeidsmarkt en het aanvatten van hogere studies. Met ons aanbod duaal leren spelen we in op de nieuwste onderwijsmethode die leren op school en op de werkvloer combineert. Pedagogisch vormen het GO! Atheneum Liedekerke en de middenscholen van de scholengroep een pedagogische eenheid zodat de overgang tussen de verschillende graden vlot verloopt.

 

Het belang dat de school hecht aan kwaliteit zorgt ervoor dat er constant geïnvesteerd wordt in de infrastructuur en moderne didactische uitrustingen voor al onze afdelingen. De elektronische leeromgeving maakt een vlotte samenwerking mogelijk tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

Wij zetten in op een uitgebreide leerbegeleiding die initiatieven neemt die gaan van basiszorg binnen de les tot onderwijs op maat (zorgcontinuüm). We spelen met andere woorden in op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden zijn duidelijke afspraken noodzakelijk. Daarom vormen orde, netheid en een respectvolle omgang centrale waarden in ons opvoedingsproject. Als team streven we naar een school waar een familiale sfeer heerst en waar de leerkrachten voldoende dicht bij de leerlingen staan. Samen zorgen we ervoor dat het GO! Atheneum Liedekerke de schakel wordt tussen je talenten en je toekomstige beroepscarrière.