Onze visie & troeven

Het GO! Atheneum Liedekerke is een technische school die ernaar streeft het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs maximaal te realiseren. We bieden elke leerling de gepaste schoolloopbaanbegeleiding aan en we houden rekening met ieders interesses, behoeften en capaciteiten. Het GO! Atheneum Liedekerke is een open school met een innoverend imago die een degelijke voorbereiding wil geven op de instap in het beroepsleven en een voorbereidende basis wil leggen voor verdere studies.

 

Als dynamische organisatie durven we vanuit een neutrale en pluralistische instelling hoge eisen stellen aan onze leerlingen. Bij onze bso-richtingen komt de nadruk vooral te liggen op de vaardigheden, kennis en attitudes die zorgen voor een vlotte aansluiting op de arbeidsmarkt. Voor onze tso-richtingen zetten we dubbel in, namelijk op de arbeidsmarkt en het aanvatten van hogere studies. Met ons aanbod duaal leren spelen we in op de nieuwste onderwijsmethode die leren op school en op de werkvloer combineert. Pedagogisch vormen het GO! Atheneum Liedekerke en de middenscholen van de scholengroep een pedagogische eenheid zodat de overgang tussen de verschillende graden vlot verloopt.

 

Het belang dat de school hecht aan kwaliteit zorgt ervoor dat er constant geïnvesteerd wordt in de infrastructuur en moderne didactische uitrustingen voor al onze afdelingen. De elektronische leeromgeving maakt een vlotte samenwerking mogelijk tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

 

Wij zetten in op een uitgebreide leerbegeleiding die initiatieven neemt die gaan van basiszorg binnen de les tot onderwijs op maat (zorgcontinuüm). We spelen met andere woorden in op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden zijn duidelijke afspraken noodzakelijk. Daarom vormen orde, netheid en een respectvolle omgang centrale waarden in ons opvoedingsproject. Als team streven we naar een school waar een familiale sfeer heerst en waar de leerkrachten voldoende dicht bij de leerlingen staan. Samen zorgen we ervoor dat het GO! Atheneum Liedekerke de schakel wordt tussen je talenten en je toekomstige beroepscarrière.


KLeine school

Wij zijn een kleine school en hierdoor kunnen we jouw kind degelijk begeleiden.

 

Leerlingen zitten in kleine klasjes en komen terecht in een open leer- en leefklimaat.

 

Wij zijn een school waar iedereen, iedereen kent en samen werkt aan een aangenaam leeromgeving.

Sterke leerlingbegeleiding

Dankzij de kleine groep leerlingen kunnen we maximaal inzetten op een individuele begeleiding.

 

Zowel de opvoeders (de eerste lijn) als mevrouw De Paepe, onze leerlingbegeleider, staan klaar om de leerlingen op te vangen, brandjes te blussen en geven raad en daad.Openbaar vervoer

Een bushalte voor de deur en op wandelafstand van het station!

De STEM-school

STEM verwijst naar de internationale afkorting Science, Technology, Engeneering & Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen.

In een onze maatschappij is er een grote nood aan mensen met een STEM-profiel.

Als school hebben wij dat begrepen en bijgevolg bieden wij heel wat richtingen aan die onder deze term vallen!