A-stroom

*goed voorbereid en geïnformeerd naar het derde jaar!Bij ons op school zetten we ons in om elke leerling een stevige basis te bieden in de eerste graad A-stroom. De A-stroom is speciaal ontworpen voor leerlingen die uit het basisonderwijs komen met een getuigschrift en zich willen voorbereiden op een brede waaier aan studierichtingen in het secundair onderwijs.

In de A-stroom leggen we de nadruk op een sterke algemene vorming, met aandacht voor zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden. We bieden een stimulerende leeromgeving waar leerlingen worden aangemoedigd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarnaast hechten we veel belang aan een warme en veilige schoolomgeving, waarin respect en samenwerking centraal staan. We organiseren tal van activiteiten en projecten die bijdragen aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, zodat ze niet alleen academisch, maar ook als persoon kunnen groeien.

Lessentabellen


De lessentabel van het eerste jaar van de A-stroom omvat 32 lesuren, waarvan 27 uren basisvorming en 5 lesuren remediëring, uitbreiding en verdieping. De uren remediëring, uitbreiding en verbreding worden als volgt ingevuld: 2u remediëring (ondersteuning) of uitbreiding talen, 1u remediëring of uitbreiding wiskunde en 2u verbreding. Tijdens deze 2 uren "verbreding" laten we de leerlingen als eens proeven van de basisopties die ze in het tweede jaar kunnen kiezen, nl. STEM-techniek en Maatschappij & welzijn, en die een voorbereiding zijn op het studieaanbod van de tweede en derde graad. 

De lessentabel van het tweede jaar van de A-stroom omvat eveneens 32 lesuren, waarvan 25 uren basisvorming, 2 lesuren remediëring en/of uitbreiding en 5 uren basisoptie. De uren remediëring, uitbreiding en verbreding worden als volgt ingevuld: 1u remediëring (ondersteuning) of uitbreiding talen en 1u remediëring of uitbreiding wiskunde. Op onze school bieden wij de basisopties STEM-technieken en Maatschappij & welzijn aan.

lESSENTABELlen

De lessentabel van het eerste en tweede jaar in de A-stroom worden hieronder weergegeven.

 

  1A 2A
Basisvorming    
Levensbeschouwing 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 2
Burgerschap 1 0
Digitale competentie en mediawijsheid 1 0
Aardrijkskunde 2 1
Natuurwetenschappen 1 2
Wiskunde 4 4
Artistieke vorming 2 0
Economische en financiële competenties 0 1
Techniek/STEM 2 2
Remediëring/uitbreiding wiskunde 1 1
Remediëring/uitbreiding Talen 2 1
Verbredingscarrousel 2  
Basisoptie 0 5
Totaal 32 32