Elektrotechnieken

Dubbele finaliteit - TSOWat is elektrotechnieken?

Dit is een technisch-wetenschappelijke richting. Leerlingen maken uitgebreid kennis met industriële technologie. Naast technische vakken (toegepaste mechanica, toegepaste elektriciteit en elektronica) en de praktische uitvoering besteden de leerlingen veel aandacht aan STEM-vaardigheden. In de derde graad leren ze o.a. monteren en aansluiten van machines, motoren, (elektro-)pneumatische componenten, PLC's en onderhoudswerken aan industriële installaties.

Voor wie is elektrotechnieken?

Deze richting is uitermate geschikt voor leerlingen met interesse in technologie en in het bijzonder in residentiële, tertiaire en industriële elektrische toepassingen. In deze studierichting gaan leerlingen niet alleen de theorie bestuderen, maar gaan ze ook aan de slag met toepassingen in technische constructies en/of installaties. 

Wat na ‘elektrotechnieken’?

Deze studierichting bereidt voor op een waaier van studierichtingen in het hoger onderwijs zoals industriële wetenschappen en technologie (autotechnologie, elektromechanica, elektronica-ICT, energietechnologie, energiemanagement, ecotechnologie, luchtvaart), nautische wetenschappen en onderwijs. Door onze intensieve samenwerking met het hoger onderwijs krijgen de leerlingen een ideale voorbereiding op vervolgstudies.
Aangezien leerlingen na de derde graad ook één of meerdere beroepskwalificaties (Elektrotechnicus, Technicus industriële elektriciteit) behaald hebben, is een intrede op de arbeidsmarkt ook mogelijk. 


lESSENTABELlen

De lessentabel van het 3de, 4de en 5de jaar Elektrotechnieken vind je onderaan deze pagina.
Opm: Het 6de jaar - Elektriciteit-Elektronica- volgt nog de oude/niet-gemoderniseerde onderwijsstructuur.

  Elektrotechnieken Elektrotechnieken Elektrotechnieken Elektriciteit- Elektronica
Schooljaar 2023-2024 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Basisvorming 17 18 16 17
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis/burgerschap 1 2 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 1 1 1  
Wiskunde 2 3 2 4
Artistieke expressie 1      
Economie        
Specifiek deel 13 12 14 15
Wiskunde 1 1 1  
Mechanica 1      
Toegepaste fysica     1  
Project STEM-engineering 1 1 1  
Elektrotechnieken 8 8 9  
Elektriciteit 2 2 2 6
Elektronica       7
Elektriciteit/elektronica       2
Stage       *
Schooleigen deel 2 2  2  
Robotica  2  
Totaal 32 32 32 32

*STAGE

De leerlingen van het 6de jaar Elektriciteit-Elektronica gaan tijdens het tweede semester gedurende 2 weken op stage. Op hun stageplaats kunnen ze de leerstof en technieken die ze aangeleerd hebben op school verder inoefenen.