Biotechnologische en chemische technieken (3de graad)

Dubbele finaliteit - TSOBiotechnieken (2de graad)

Wat is biotechnieken?

Biotechnieken is een studierichting binnen de dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede focus in het specifiek gedeelte op chemie en statistiek. In deze richting staan vooral labo- en STEM-vaardigheden en het analysen van biochemische productieprocessen centraal.

Voor wie is biotechnieken?

Leerlingen die houden van chemie, laboactiviteiten en biochemische processen zitten hier op hun plaats. Ze werken graag nauwkeurig en hebben oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar hun hand.

lessentabel

De lessentabel van het 3de en 4de jaar Biotechnieken vind je onderaan deze pagina.

Wat na ‘biotechnieken’?

Heb je in de tweede graad gekozen voor Biotechnieken dan ben je best voorbereid voor de studierichting 'Biotechnologische en chemische technieken in de derde graad

Als studierichting met dubbele finaliteit kunnen leerlingen kiezen voor de arbeidsmarkt of om verder te studeren. De intensieve samenwerking met het Hoger onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen reeds tijdens hun middelbare opleiding in aanraking komen met tal van mogelijke vervolgopleidingen zoals laborant, forensisch onderzoeker, onderwijs, biotechniek, …. 


Biotechnologische en chemische technieken (3de graad)

wat is biotechnologische en chemische technieken?

De studierichting Biotechnologische en chemische technieken is een studierichting in de dubbele finaliteit. Leerlingen zullen leerinhouden uit biologie, chemie, wiskunde en informatica aanleren, nemen een onderzoekende houding aan en oefenen om labovaardigheden eigen te worden en processen in kaart te brengen, op te volgen en uit te voeren. 

 

lessentabel

De lessentabel van het 5de jaar Biotechnologische en chemische technieken vind je onderaan deze pagina. Het 6de jaar - Techniek wetenschappen- volgt nog de oude/niet-gemoderniseerde onderwijsstructuur.

voor wie is biotechnologische en chemische technieken?

Leerlingen die graag een onderzoekende houding aan nemen en het liefst proefondervindelijk aan de slag gaan zitten hier op hun plaats. Ze zijn nieuwsgierig naar zowel levende als niet-levende materie zoals milieu, voeding en gezondheid en ecologie. Ze leren probleemoplossend denken, werken graag in een labo-omgeving en gaan kritisch om met informatie en data.

 

wat na biotechnologische en chemische technieken?

Deze studierichting is gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar biologie, chemie en/of biochemische technieken centraal staan.
Aangezien leerlingen na de derde graad ook één of meerdere beroepskwalificaties behaald hebben, is een intrede op de arbeidsmarkt ook mogelijk. 


lESSENTABELlen


  Biotechnieken Biotechnieken Biotechnologische en chemische technieken Techniek-wetenschappen
Schooljaar 2023-2024 3de jaar 4de jaar 5de jaar 6de jaar
Basisvorming 17 17 16 19
Levensbeschouwing 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 3 3 3 3
Engels 2 2 2 2
Frans 2 2 2 2
Geschiedenis/burgerschap 1 2 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 2
Fysica 1   1  
Wiskunde 2 3 2 4
Artistieke expressie 1      
Economische en financiële competenties        
Toegepaste informatica       1
Specifiek deel 13 13 14 15
Wiskunde 1 1 1  
(Toegepaste) chemie 2 2 2 3
(Toegepaste) biologie 1 1 2 6
Project STEM (labo) 3 3 1  
Project STEM-engineering 3 3 1  
Biotechnieken 6 6    
Biotechnologische en chemische technieken     7  
Fysica       3
Ecologie       3
Schooleigen deel 2 2 2 0
Bio-engineering 2 2 2  
Totaal 34 34 34 34