Duaal Leren

Elektrische installaties


We zijn één van de weinige scholen, geselecteerd door de Vlaamse minister van Onderwijs, Hilde Crevits, die dit unieke traject aanbieden.


Wat is duaal leren?

Volta slaat samen met Vlaams minister van Onderwijs, Hilde Crevits, en Vlaams minister van Werk, Philippe Muyters, de handen in elkaar om de volgende schooljaren het duaal leren in Vlaanderen stevig uit te bouwen.

 

Met dit project willen we leerlingen van de opleiding ‘elektrische installaties’ de kans geven om de schoolbanken af te wisselen met leren op de werkvloer. 

 

Voor wie is duaal leren?

Wij moedigen alle leerlingen uit de 3de graad van de bso-opleiding ‘elektrische installaties’ aan om deel te nemen aan dit project.

 

Alle leerlingen worden gescreend alvorens ze kunnen deelnemen, ook als je uiteindelijk beslist om niet in het traject te stappen.

Wat zijn de voordelen?

  • Je leert werken in een echte werkomgeving.
  • Het geeft je extra kansen op de arbeidsmarkt.
  • Al doende leren verhoogt je motivatie.
  • Je leert werken met nieuwe gereedschappen.
  • Je maakt kennis met de veiligheidsprocedures binnen een bedrijf.
  • Je proeft al eens van het echte werkleven, wat het is om samen te werken, hoe je initiatief kan nemen en het belang van op tijd komen ..?


Hoe zit het in elkaar?

Duaal leren is een onderwijssysteem waarbij leerlingen afwisselend leren op school en in één of meerdere bedrijven uit de elektrotechnische sector.

 

-        De algemene vorming en theoretische kennis worden op de school aangeleerd.

 

-         Praktijkgerichte kennis en relevante werkervaring ontwikkelen de leerlingen op de werkplek in een écht bedrijf.

 

Kortom, met duaal leren wordt de stap naar de arbeidsmarkt heel wat kleiner en eenvoudiger.

Wat met je getuigschrift?

Geen paniek, zolang je alle doelstellingen behaalt, krijg je precies hetzelfde diploma of getuigschrift als de leerlingen die voltijds op de schoolbanken zitten.

 

Wat maakt dan het verschil met andere leerlingen? Jouw relevante ervaring binnen een écht bedrijf! Uiteraard kan je na dit traject nog een 7de jaar volgen.

Inschrijven?

Contacteer dan onze trajectbegeleider, Dhr. Lieven Appelmans.

 

Voor verdere vragen of opmerkingen kan je school telefonisch of per mail terecht bij onze adviseur ‘duaal leren’:

 

Volta
02 476 16 76
duaalleren@volta-org.be