Biotechnieken

Dubbele finaliteit - TSOWat is biotechnieken?

Biotechnieken is een studierichting met dubbele finaliteit. Leerlingen krijgen een brede focus in het specifiek gedeelte op chemie en statistiek. In deze richting staan vooral labo- en STEM-vaardigheden en het analysen van biochemische productieprocessen centraal.

Voor wie is biotechnieken?

Leerlingen die kiezen voor chemie, laboactiviteiten en biochemische processen zitten hier op hun plaats. Ze werken graag nauwkeurig en hebben oog voor detail. Onderzoeken, analyseren en oplossingen zoeken voor problemen zijn een kolfje naar hun hand.

Wat na ‘biotechnieken’?

Als studierichting met dubbele finaliteit kunnen leerlingen kiezen voor de arbeidsmarkt of om verder te studeren. De intensieve samenwerking met het Hoger onderwijs zorgt ervoor dat leerlingen reeds tijdens hun middelbare opleiding in aanraking komen met tal van mogelijke vervolgopleidingen zoals laborant, forensisch onderzoeker, onderwijs, biotechniek, …. 


lESSENTABEL


  Biotechnieken Biotechnieken Technieke wetenschappen
Schooljaar 2022-2023 3de 4de 5de-6de
Basisvorming 21 21 19
Levensbeschouwing 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Nederlands 4 4 3
Engels 2 2 2
Frans 2 2 2
Geschiedenis 2 2 1
Aardrijkskunde 1 1 2
Wiskunde 4 4 4
Culturele expressie    
Economische en financiële competenties 1    
Informatica 1 1
Specifiek gedeelte 12 12 15
Chemie 5 5 3
Fysica 1 1 3
Biologie 2 2 6
Project fysica/chemie/stem 4  4  
Ecologie     3
Schooleigen gedeelte 1 1 0
Flex wetenschappen 1 1  
Totaal 34 34 34